Monday, July 11, 2011

Постоиш

Постоиш и ти,

Овој круг е магичен
совршен
уште една искра доаѓа од својот дом
постоиш и ти

Десет години на постоење
десет години на љубов